Çekirge Mah. 1. Murat Cad. No: 13, 16265 Osmangazi/Bursa
0 (224) 236 61 71
Cuma Meclisi  |  Prof. Dr. Mehmet Şahin
3097 defa okundu
16 Ekim 2017 Pazartesi - 14:40
A1
A2
A3
A4
Cuma Meclisi  |  Prof. Dr. Mehmet Şahin

Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin, “Yeni Gelişmeler Işığında Ortadoğu” konulu sohbetinde, Ortadoğu’daki gelişmeleri kendi gözlem ve analizleri ışığında anlattı dinleyicilere.

 

 

Ortadoğu, geçmişte olduğu gibi günümüzde de dünyanın gündeminde yer alıyor uzun zamandan beri. Dinlerin ve medeniyetlerin merkezi olmanın hem nimeti ve hem de külfeti yokluyor zaman zaman Ortadoğunun kalbini. Ama yazık ki bu sefer külfet düştü Ortadoğunun bahtına. Külfet, acı ve parçalanma…

Hiçbir zaman kendi kaynaklarıyla yetinmeyen, sürekli başkalarının kaynaklarına göz diken Batı, yine aynı şeyi yapıyor. Bulunduğu stratejik konum ve yeraltı kaynakları dolayısıyla Ortadoğu’yu yeryüzü cehennemine çevirmek için uğraşıyor. Bunu da klasik yöntemleriyle gerçekleştiriyor: Böl, parçala ve yut.

Duyarlı tüm insanlarımızda olduğu gibi,  Vakfımızın Cuma Meclisi’nde de sık sık gündem oluyor Ortadoğu. Gelen konuklar olayları anlamaya, anladıklarını da dinleyenlere aktarmaya çalışarak bir Ortadoğu bilinci oluşturmaya çalışıyor.

Ortadoğu, ülke olarak bizi de yakından ilgilendiriyor. Hem daha düne kadar sahibi olduğumuz topraklar olması hasebiyle hem güvenliğimiz hasebiyle ve hem de orada inanç kardeşlerimizin bulunması hasebiyle…

Ortadoğu’ya kayıtsız kalamayız

Ortadoğu, kayıtsız kalamayacağımız bir evlat bizim için; nabzımızda atan can Ortadoğu…

Polis Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin, “Yeni Gelişmeler Işığında Ortadoğu” konulu sohbetinde, Ortadoğu’daki gelişmeleri kendi gözlem ve analizleri ışığında anlattı dinleyicilere.

Prof. Dr. Mehmet Şahin, Ortadoğu denilen yerin sabitelerle açıklanamayacağını, sürekli olarak değişen sınırlar, sürekli olarak değişen ittifaklar, sürekli olarak değişen düşmanlıklarla açıklanabileceğini; bu özellikleri dolayısıyla da bölge hakkındaki doğruların her an değişebileceğini hesaba katmak gerektiğini ifade ederek başladı söze.

Ortadoğu denilen coğrafyanın aslında büyük bir coğrafyayı kapsadığını, kendisinin ise yakınımızdaki Ortadoğu’yla yani Basra Körfezi ve Körfez’den Türkiye’ye uzanan hatla daha yakından ilgilendiğini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Şahin, Bizim öncelikle bakmamız gereken yer burası.” diyerek bölgeye dair düşünce ve analizlerini anlatmaya başladı.

Bu coğrafyanın farklı anlamı var

“Bu coğrafyaya sadece stratejik hesapların yapıldığı toprak parçası olarak bakanlar var. Ben onların bu coğrafyayı yeteri kadar anladıklarını düşünmüyorum. Bu coğrafya özellikle İslam ile, İmam-ı Azam ile, Selahattin Eyyubi’yle, Yavuz Sultan Selim’le anlam kazanır. Bizim için en kötüsü, coğrafyaya bu anlamları yüklemeden bakmak, bu gözle bakanların etkisinde kalmaktır. Bu şekilde bakan biri coğrafyaya ne vereceğini, coğrafyadan ne alacağını bilemez. Bu coğrafyaya Avrupa’daki bir toprak parçasına bakar gibi bakamazsınız. Bu coğrafya mesela uzun süren mezhep kavgalarıyla anılsa bile, yine de buradaki her etnik grup birlikte yaşamayı öğrenir. Bu coğrafyanın başka bir özelliği daha var: Hem Sünniliğin ve hem de Şiiliğin merkezi bu coğrafyadadır. Bağdat’a sadece Irak’ın başkenti olarak bakamazsınız. Orada İmam-ı Azam’ı da görmeniz gerek. Bunu göremezseniz İmam-ı Azam’ın coğrafyasında İsrail bayrağının dalgalanmasının ne anlama geldiğini okuyamazsınız.” sözleri, Mehmet Şahin Hocanın coğrafyaya nasıl baktığını ve bizim de nasıl bakmamız gerektiğini anlatan sözleriydi.

Bölgede hiçbir şey tesadüf değildir

Mehmet Şahin Hoca, daha sonra sözü bölgedeki olaylara getirerek Barzani’nin referandumunun, İdlib’e girişimizin, Kerkük olaylarının ve ABD ile İran arasındaki gerginliğin artmasının bizi ilgilendiren en önemli gelişmeler olduğunu söyledi. Daha sonra “Bölgede hiçbir olay tesadüfen ve kendiliğinden olmaz. Bölgede IŞİD adlı bir örgüt ortaya çıktı. Bu örgüt, beş yüz araçlık konvoy ve iki bin kişiyle Musul’a direnişle karşılaşmadan girdi. Sonra kısa sürede Suriye sınırına kadar dayandı. Ben bölgeyi biliyorum. Bölgeyi bilenler için olayların böyle gelişmesinin imkansızlığı ortadadır. Sonra IŞİD tuhaf bir şekilde kafa kesmeye başlayarak dehşet saldı. Yani coğrafyayı İslami içeriğinden uzaklaştırıp anlamsızlaştırdı. Ardından da bölgede hesabı olanlar “Radikal İslamcı bu vahşi örgütle mücadele etmek gerek, seküler bir örgütü desteklemek gerek.” diyerek PKK/PYD’yi desteklediler ve onu silahlandırdılar. Böyle yaparak Necef, Şam, Musul hattını çökertmek istediler. Bunu yaparak aslında bu coğrafyadaki İslami anlayışı çökertmiş oluyorlar. Buna kimse dikkat etmiyor ama o hat çökünce bölgedeki İslami hat ve o anlam da çökmüş oluyor.” diye analizine devam etti.

Tüm radikalleri bölgeye sürdüler

Mehmet Şahin Hoca, sözlerini “Dikkat ederseniz önce IŞİD ile Sünnilerin en radikallerini bölgeye sürdüler. Sonra sekülerlerin en radikali olan PKK/PYD’yi bölgeye sürdüler ve en son da Haşdi Şabii ile Şia’nın en radikallerini bölgeye sürdüler. Böylelikle tüm coğrafya radikalleşiyor ve siz farkına varmadan şehirler yıkılıyor, yüzlerce yılda oluşturduğunuz bir medeniyet yok ediliyor. Bunu, bölgede hesabı olan Batılılar biliyor ve bilerek yapıyorlar. Bunu bilmeyenler yazık ki bizimkiler. Bunu yapan Batılılar, Müslümanlar uzun süre bir araya gelmesin diye bunu yapıyorlar. Barzani’nin Kuzey Irak’taki referandumundan bir gün önce Erbil’de İsrail bayraklarının dalgalanmasının anlamı üzerinde düşünmeliyiz. Bu referandumla Barzani, petrol bölgesi olan Musul ve Kerkük’ü fiilen ve yasal olarak hakimiyet sahasına katacaktı. Türkiye ve İran bu yüzden orada olanlara karşı çıkıyor.“ cümleleriyle sürdürdü.

Türkiye ne yapmak istiyor

Bölgedeki olayları anlatmaya devam eden Mehmet Şahin Hoca, Türkiye’nin ne Türkiye’deki Kürtlerle ne de bölgedeki Kürtlerle sorunu olduğunu söyledikten sonra sözlerini “Barzani üzerinden ve buna PKK/PYD’yi de ekleyerek bölgede İsrail’in lehine olacak bir Kürt hattı oluşturmak istiyorlar. Bu hattı Kürtler yönetecek olsa neyse. Bu hattı İsrail’in ve ABD’nin çıkarına olup bölgenin büyük devletleri olan Türkiye, İran gibi devletleri zayıflatmak ve aynı zamanda hem petrole hem de bölgenin stratejik değerine sahip çıkmak isteyenler yönetecek. Ama burada tahmin edilemeyen bir şey oldu ve anlaşamayacakları düşünülen Türkiye ve İran, İsrail-ABD politikasına karşı yakınlaşarak karşı koydu. Bölgede dengeler öyle bir değişiyor ki, siz de esnek politika uygulamak zorunda kalıyorsunuz. Dün dostunuz olan bugün düşmanınız; dün düşmanınız olan bugün dostunuz olabiliyor. Bölgenin gerçeği bu. Bölgede, oyun içinde oyun var aslında. Bir yandan Türkiye’ye “Dünkü dostlarınızla bugün düşman oldunuz derken öte yandan da Barzani’ye neden karşı çıkıyorsun ki?” diyerek hem dış hem de iç politikasını etkilemek istiyorlar.” şeklinde sürdürdü.

Arap Baharı aslında bir Sünni kabarmadır

Bölgedeki Arap Baharının aslında bir Sünni kabarma olduğuna dikkat çeken Mehmet Şahin Hoca, daha sonra başlatılan ve hala sürdürülen operasyonlarla bu kabarmanın bölgeye operasyon yapma gerekçesine dönüştürüldüğünü söyleyerek bölgedeki bu gelişmelerden sadece Batılıların değil Müslümanlar içindeki bazı grupların, halktan kopuk bürokrat ve yöneticilerin de rahatsız olduklarını özellikle not düştü. Bu rahatsızlıkların Batılıların istekleriyle örtüşmesi sonucunda da bölgenin bu hale getirildiğini vurguladı.

Kantonlar meselesi

Masum ve bir halkın özgürlüğünü elde etmesi olarak sunulan kantonlar konusuna dair de “Biliyorsunuz Türkiye sınırında kantonlar oluşturuyorlar. O dönemde ben bölgeye gittim. Kanton meselesini sorduğumda, kantonların bölgeye demokrasi götürme aracı olduğunu söylüyorlardı. Yine kendilerine “İleride bu kantonları birleştiecek misiniz?” diye sorduğumda, birleştireceklerini söylediler. Aslında o kantonları inşa ederken aynı zamanda bölgenin demografik yapısını da değiştiriyorlar. PKK/PYD’nin etkili olduğu alanda başka etnik yapılar da var ama onlar bunu umursamıyor, kendi amaçlarına uymayan ne varsa ya yok ediyor ya da özellikle değiştiriyorlar. Böylelikle hem Türkiye’ye hem de İran’a sınırı olan bir hat çekecekler. Daha sonra hem Türkiye’ye hem de İran’a sınırı olan bu hatla bölgede istedikleri zaman Türkiye’nin enerjisini tüketecekler, istedikleri zaman da İran’ın enerjisini tüketecekler. Bu şekilde hem bölgenin iki önemli gücünü pasifize edecekler hem de İsrail’in güvenliğini sağlamanın yanında stratejik önemi olan bir bölgeyi istedikleri gibi yönetecekler. Amaçlardan biri bu ve bunu uygulamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Ama bölge ülkeleri ve diğer büyük güç olan Rusya bu hamleleri okuyup karşı koymaya çalışıyor. Türkiye de yaptığı hamlelerle bekasını korumak için çabalıyor.” sözleriyle de sohbetine son verdi Mehmet Şahin Hoca. 

Etiketler :

uyariUyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum yapan ve doktorlara soru gönderen kişiler, bu uyarıları kabul etmiş sayılacaktır.

hemen-paylas sayfayı-yazdir
endavet.com
> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-69012837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); type="text/javascript"> (function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter33121573 = new Ya.Metrika({ id:33121573, clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true, trackHash:true, ut:"noindex" }); } catch(e) { } }); var n = d.getElementsByTagName("script")[0], s = d.createElement("script"), f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); }; s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = "https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js"; if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); } })(document, window, "yandex_metrika_callbacks"); type="text/javascript">document.write(unescape("%3Cscript src=%27http://s10.histats.com/js15.js%27 type=%27text/javascript%27%3E%3C/script%3E")); type="text/javascript" > try {Histats.start(1,3210865,4,137,112,33,"00011111"); Histats.track_hits();} catch(err){};