Çekirge Mah. 1. Murat Cad. No: 13, 16265 Osmangazi/Bursa
0 (224) 236 61 71

GENEL BİLGİLER

15 Temmuz darbe girişiminden sonra gerek kamuoyunda gerekse medyada yoğun bir şekilde dini gruplar ve hareketler tartışılmaya başlamıştır. Çoğunlukla belirli düşünce kalıplarının dışına çıkmayan bu tartışmalar içinde dinî grupların bir hedef tahtası haline geldiği görülmektedir. Bunun yanında söz konusu grupların sahip olduğu dinî otorite, insan gücü, finans kaynakları ve kitle iletişim araçları ile manevi kemâlat amacının dışına çıkma potansiyelini taşıdıkları da açık bir şekilde gözlenmektedir. Dolayısıyla ülkemizdeki dinî grup ve hareketlerin güncel kaygıların dışına çıkarak çok geniş anlamda ve konunun uzmanları tarafından tartışılması gerekmektedir.

Bu çerçevede Birlik Vakfı Bursa Şubesi Bursa Valiliği ve Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte 13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Bursa’da “Dinî Gruplar, Siyaset Ve Bürokrasi Sempozyumu” başlıklı bir bilimsel toplantı düzenlemeyi planlamaktadır.

Sempozyumumuzun genel amaçları üç başlık altında ifade edilebilir:

1.     Dinî gruplar ve hareketler alanında çalışan akademisyen ve uzmanları bir araya getirmek,

2.     Objektif bir şekilde ülkemizde bulunan  dinî grup ve hareketlerin yapısını ortaya koyup tartışmak,  

3.     Gerek devlet kuruluşlarının, gerekse sivil toplum kuruluşlarının dinî grup ve hareketlere yönelik politikalarını oluştururken dikkate alabileceği temel bir metin (sonuç bildirgesi) yayınlamak.

endavet.com
> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-69012837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); type="text/javascript"> (function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter33121573 = new Ya.Metrika({ id:33121573, clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true, trackHash:true, ut:"noindex" }); } catch(e) { } }); var n = d.getElementsByTagName("script")[0], s = d.createElement("script"), f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); }; s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = "https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js"; if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); } })(document, window, "yandex_metrika_callbacks"); type="text/javascript">document.write(unescape("%3Cscript src=%27http://s10.histats.com/js15.js%27 type=%27text/javascript%27%3E%3C/script%3E")); type="text/javascript" > try {Histats.start(1,3210865,4,137,112,33,"00011111"); Histats.track_hits();} catch(err){};