Çekirge Mah. 1. Murat Cad. No: 13, 16265 Osmangazi/Bursa
0 (224) 236 61 71

13 MAYIS 2017 CUMARTESİ

A SALONU (09:30-10:00)

Açılış

I. OTURUM

A SALONU (10:00-12:00)

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. M. Murat Yurtsever

Prof. Dr. Abdurrezzak Tek, Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Osmanlı Klasik Döneminde Devlet-Tarikat İlişkileri Prof. Dr. Cengiz Gündoğdu, Atatürk Ü. İlahiyat Fakültesi Osmanlı'da Dinî-Politik Yaklaşım Olarak Cami Kürsülerinin Araçsallaştırılması: Kadızade - Sivasi Örneği Selçuk Sarı, Ordu Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü II. Abdülhamit’in Bürokrasiyi Güçlendirme Faaliyetleri: Personel Denetiminin Kurumsallaşması Prof. Dr. Salih Çift, Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi
Tasavvufî Hayatla İlgili Aktüel Problemler Bağlamında Meclis-i Meşâyih Tecrübesi

II. OTURUM

A SALONU (14:00-15:30)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ahmet Zeki Ünal

Mehmet Bilgin, Southern U. Institute of Management Business and Law Doç. Dr. Abdullah Işıklar, Bursa Teknik Ü. İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mehtap Bilgin, Southern U. Institute of Management Business and Law Dinî Cemaatlerin Toplumsal Değişimde Etkilerinin İncelenmesi Doç. Dr. Abdullah Özbolat, Çukurova Ü. İlahiyat Fakültesi Kutsallaş(tır)manın Sosyolojisi: Dinî Gruplar Örneği Doç. Dr. Ali Avcu, Cumhuriyet Ü. İlahiyat Fakültesi İslam’da Batınî Düşünce ve Terör

III. OTURUM

B SALONU (14:00-15:30)

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Nuri Korkmaz

Doç. Dr. Yakup Coştu, Hitit Ü. İlahiyat Fakültesi Avrupalı Türklerin Dinî Yaşantısında Dinî Grupların Rolü Yrd. Doç. Dr. Tahir Aşirov, Bülent Ecevit Ü. İlahiyat Fakültesi Orta Asya’daki Türkiye Kaynaklı Dinî Gruplar ve Faaliyetleri Asllan Shehu, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Arnavutluk’taki Türkiye Kaynaklı Dinî Gruplar ve Faaliyetleri

IV. OTURUM

A SALONU (16:00-17:30)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İbrahim Gürses

Prof. Dr. Asım Yapıcı, Çukurova Ü. İlahiyat Fakültesi Mehmet Emin Kalgı, Çukurova Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinî Gruplara Mensubiyeti Etkileyen Sosyo-Psikolojik Faktörler: Selefilik ve Meşveret Grubu Örnekleri Doç. Dr. Muammer Cengil, Hitit Ü. İlahiyat Fakültesi Dinî Gruplara Aidiyetin Psiko-Sosyolojik Nedenleri Arş. Gör. Ahmet Selim Demiryürek, Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Meşveret Cemaatinde “Vakıf”lık Kurumu

V. OTURUM

B SALONU (16:00-17:30)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hasan Basri Öcalan

Arş. Gör. Utku Aybudak, Uşak Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Halidiliğin Anadolu’da Yayılmasının Siyasal-Sosyal Arka Planı ve Türkiye İslamcılığına Etkileri Arş. Gör. Hazan Güler, Balıkesir Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Milli Görüş Hareketinin Siyasallaşma Sürecinin İbn Haldun’un “Mukaddime”si Bağlamında Değerlendirilmesi Okt. Tahsin Hazırbulan, Munzur Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Bölümü Dinî Grupların Siyaset ve Bürokrasi ile İlişkilerinde Ortaya Çıkan Problemlere Bir Örnek: Başbakanlıkta Şeyh Efendilere Verilen İftar

14 MAYIS 2017 PAZAR

VI. OTURUM

A SALONU (10:00-12:00)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdurrahman Kurt

Prof. Dr. Adnan Demircan, İstanbul Ü. İlahiyat Fakültesi Dinî Gruplar ve Üniversite Prof. Dr. Hüsnü Ezber Bodur, K. Sütçü İmam Ü. İlahiyat Fakültesi Sosyolojik Perspektiften Türkiye’de Dinî Gruplar: KSÜ İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Boylamsal Bir Araştırma Prof. Dr. Mehmet Yalar, Uludağ Ü. İlahiyat Fakültesi Günümüzde Tarikat Faaliyetlerinin Sosyal ve Siyasal Yansımaları: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Örneği Yrd. Doç. Dr. Ahmet İlyas, Batman Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bir Siyasal Kimlik Olarak Şeyhlerin Siyasal Gücü

VII. OTURUM

A SALONU (14:00-16:00)

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Lütfi Sunar

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Arslan, Polis Akademisi Başkanlığı Dinî Gruplar ve Siyaset İlişkisi: Yeni Asya Grubu Örneği İlknur Saatci, Ömer Halisdemir Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sistem Karşıtı Bir Hareket Olarak Dinî Grup Örgütlenmesi: FETÖ/PDY Örneği Prof. Dr. H. Aliyar Demirci, Pamukkale Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dinî Bir Grubun Bürokratikleşmesi: Gülenist Örgüt Örneği Turgay Yerlikaya, SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Diasporik Bir Tehdit Olarak FETÖ: Algılar, Manipülasyonlar, Mücadele Biçimleri

VIII. OTURUM

A SALONU (16:30-18:00 )

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İzzet Er

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Yıldız, Necmettin Erbakan Ü. Hukuk Fakültesi İnanç Özgürlüğü Açısından Dinî Gruplar ve Diyânet İşleri Başkanlığı Doç. Dr. Bünyamin Bezci, Sakarya Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset, Toplum, Piyasa Teslisinde Kutsalın Hâkimiyet İddiası Dr. Necdet Subaşı, Başbakan Başmüşaviri Dinî Yapılar, Diyânet ve Kamusallık

Kapanış

endavet.com
> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-69012837-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); type="text/javascript"> (function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter33121573 = new Ya.Metrika({ id:33121573, clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true, trackHash:true, ut:"noindex" }); } catch(e) { } }); var n = d.getElementsByTagName("script")[0], s = d.createElement("script"), f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); }; s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = "https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js"; if (w.opera == "[object Opera]") { d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); } else { f(); } })(document, window, "yandex_metrika_callbacks"); type="text/javascript">document.write(unescape("%3Cscript src=%27http://s10.histats.com/js15.js%27 type=%27text/javascript%27%3E%3C/script%3E")); type="text/javascript" > try {Histats.start(1,3210865,4,137,112,33,"00011111"); Histats.track_hits();} catch(err){};