Tarihçe

Bir sivil toplum kuruluşu olan Birlik Vakfı, 29 Mayıs 1985 tarihinde İsmail Kahraman’ın vizyoner ve etkili liderliğinde, Türk milletinin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla İstanbul’da kurulmuştur. Vakfın amacı, geleceğin teminatı olan bireylerin inançlı, vatansever, kültürlü, çağdaş bilimsel ve teknolojik bilgi birikimine sahip, yüksek eğitimli bireyler olarak yetişmelerini sağlayarak, ülkenin birlik ve beraberlik içinde müreffeh bir geleceğe ulaşmasına öncülük etmektir.

Birlik Vakfı, eğitim, kültür, gençlik ve sosyal yardım alanlarındaki çeşitli faaliyetleriyle, Türk toplumunun genç nesillerinin ve tüm ülkenin yaşamında önemli bir etki yaratmayı amaçlamaktadır. Vakıf, bu amacını gerçekleştirmek için maddi açıdan dezavantajlı ve başarılı üniversite öğrencilerine burs imkânı sağlamak da dâhil olmak üzere çeşitli imkânlar sunmaktadır. Birlik Vakfı ayrıca, cumartesi günleri, farklı akademik ve bilimsel alanlarda bilgi ve uzmanlıklarını paylaşan akademisyen ve bilim insanlarının katıldığı haftalık konferanslar düzenlemektedir. Vakıf ayrıca çeşitli dil ve el sanatları kursları düzenlemekte ve yılsonlarında Türk kültürünü genç nesillere tanıtmak ve teşvik etmek amacıyla sergiler açmaktadır.

Birlik Vakfı ayrıca anayasa önerileri hazırlamakta, ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemekte, ülke çapında ve küresel ölçekte şube ve temsilcilikler açmaktadır. Vakfın kurucu üyeleri arasında İsmail Kahraman, Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arınç, Abdülkadir Aksu ve Cemil Çiçek gibi tanınmış siyasetçiler yer almaktadır. Vakfın şu anki başkanı Mehmet Alacacı’dır. Türk toplumunun sosyal, kültürel ve siyasi alanlarına aktif katılımından dolayı Birlik Vakfı’na 2014 yılında Bakanlar Kurulu tarafından vergi muafiyeti tanınması, vakfın Türk toplumu için taşıdığı önemin bir göstergesidir.

Sonuç olarak Birlik Vakfı, Türk milletinin manevi değerlerine bağlı kalarak çağdaş uygarlığa ışık tutma misyonuna sahip önemli bir vakıftır. Vakıf, önemli faaliyetler üstlenerek ve dünyanın dört bir yanında sağlam bir ağ kurarak, Türkiye’nin gelecek nesilleri için daha iyi bir yarın yaratmayı amaçlamaktadır.